ZWTraffic

Pomoc do programu ZWTraffic, wspomagającej wykonywanie projektów organizacji ruchu drogowego.znak f8

Program ten zawiera bibliotekę bloków CAD znaków drogowych poziomych i pionowych.  Dostępne są również mechanizmy do ich wstawiania i opisywania tych znaków, a także do tworzenia zestawień.

Dostępna jest wersja testowa programu ZWTraffic, która działa 30 dni po instalacji.

 

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
A-1 - niebezpieczny zakręt w prawo

Znak drogowy ostrzega przed niebezpiecznym zakrętem w prawo.

Stosuje się go na zwykle poza miastami, gdy miara kąta łuku drogi jest większa niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m.

Ustawiany jest również na zakrętach o ograniczonej widoczności, albo gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.

Na łuku drogi oznaczonym w ten sposób wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione.

Synonimy - Niebezpieczny zakręt w prawo
A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo

Znak drogowy ostrzega przed niebezpiecznym zakrętem w lewo.

Stosuje się go na zwykle poza miastami, gdy miara kąta łuku drogi jest większa niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m.

Ustawiany jest również na zakrętach o ograniczonej widoczności, albo gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.

Na łuku drogi oznaczonym w ten sposób wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione.

Synonimy - Niebezpieczny zakręt w lewo
A-5 - skrzyżowanie dróg

Znak A-5 oznacza skrzyżowanie dróg, na którym wszystkie drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu.

Na takich skrzyżowaniach obowiązuje zasada prawej ręki - kierowca musi przepuścić wszystkie pojazdy, które wjeżdząją na skrzyżowanie z jego prawej strony.

Znak ten możemy spotkać często na drogach osiedlowych -  w tym wypadku żadna z dróg nie została oznaczona jako droga główna, ani podporządkowana.

Synonimy - skrzyżowanie równorzędne
Analiza przejezdności

Funkcja w ZWTraffic pozwalająca na proste sprawdzenie przejezdności pojazdu.

Możemy wybrać rodzaj pojazdu oraz poprowadzić pojazd poprzez punkty, lub po ścieżce.

Synonimy - analizy przejezdności