ZWTraffic

Pomoc do programu ZWTraffic, wspomagającej wykonywanie projektów organizacji ruchu drogowego.znak f8

Program ten zawiera bibliotekę bloków CAD znaków drogowych poziomych i pionowych.  Dostępne są również mechanizmy do ich wstawiania i opisywania tych znaków, a także do tworzenia zestawień.

Dostępna jest wersja testowa programu ZWTraffic, która działa 30 dni po instalacji.

 

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Ograniczenia prędkości

Ograniczenia prędkości przyjmują dwie formy:

  • Jako ogólny przepis - dopuszczalne prędkości dla pojazdów różnej kategorii w obszarach zabudowanych i poza nimi ustala ustawa - prawo o ruchu drogowym.
  • Ograniczenia lokalne - na poszczególnych odcinkach dróg mogą być wprowadzane ograniczenia prędkości inne, niż ustalone ogólnymi przepisami.

 

Opis miasta

Funkcja pozwala na wstawienie symbolu i opisu miejscowości na tablicy objazdowej.

Narzędzie znajduje się na pasku ikon F-8 nakładki ZWTraffic.

Po wstawieniu mamy możliwość wprowadzenia nazwy miejscowości, jak również późniejszej edycji nazwy.

symbol nazwy miejscowosci

Oznaczenia kategorii i numerów dróg

W ZWTraffic w narzędziach do tworzenia tablic drogowskazowych (polecenie Kierunek i EDNr) mamy do wyboru kategorię oraz numer drogi.

Poniżej przestawiamy zestawienie kategorii dróg dostępnych do wyboru w naszym programie do organizacji ruchu drogowego.