Ograniczenia prędkości

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Ograniczenia prędkości

Ograniczenia prędkości przyjmują dwie formy:

  • Jako ogólny przepis - dopuszczalne prędkości dla pojazdów różnej kategorii w obszarach zabudowanych i poza nimi ustala ustawa - prawo o ruchu drogowym.
  • Ograniczenia lokalne - na poszczególnych odcinkach dróg mogą być wprowadzane ograniczenia prędkości inne, niż ustalone ogólnymi przepisami.

 

Przepisy zezwalają na lokalne odstępstwa od ogólnych limitów prędkości. Prędkość dopuszczalną można zwiększyć lub zmniejszyć, po przeprowadzaniu odpowiednich analiz.

W ZWTraffic znaki ograniczenia prędkości znajdziemy po wpisaniu polecenia Znaki lub po kliknięciu ikony ikona znaki. W oknie, które się otworzy wybieramy grupę znaków drogowych B i znak B-33.

zwtraffic znaki ograniczenia predkosci

 

Po wybraniu znaku w linii poleceń program CAD zapyta nas o prędkość dopuszczalną jaka powinna być umieszczona na znaku. Wpisujemy wartość i zatwierdzamy klawiszem ENTER.

ograniczenie predkosci w pasku polecen

 

Wstawiony znak drogowy do projektu będzie wyglądał na przykład tak:

wstawiony znak z ograniczeniem predkosci

 

Jeśli w późniejszym czasie będzie potrzeba zmiany prędkości dopuszczalnej na znaku możemy użyć polecenia do edycji, tak jak pokazaliśmy to na filmie poniżej.

 edycja zawartosci znaku ograniczenia prędkości

 

Obok symbolu znaku ograniczenia prędkości B-33 znajduje się również informacja o statusie znaku, np.: projektowany, tymczasowy, istniejący, usuwany itp. W celu zmiany statusu tego znaku należy wywołać inną funkcję, tak jak pokazaliśmy poniżej.

zmiana stanu znaku ograniczenia predkosci

 

 

znaki drogowePobierz oprogramowanie

Nakładka ZWTraffic

ZWTraffic 2021

 

Bazowy program CAD

ZWCAD 2021 PL Win 64bit  ZWCAD 2021 PL Win 32bit