ZWTraffic

Pomoc do programu ZWTraffic, wspomagającej wykonywanie projektów organizacji ruchu drogowego.znak f8

Program ten zawiera bibliotekę bloków CAD znaków drogowych poziomych i pionowych.  Dostępne są również mechanizmy do ich wstawiania i opisywania tych znaków, a także do tworzenia zestawień.

Dostępna jest wersja testowa programu ZWTraffic, która działa 30 dni po instalacji.

 

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
P-26

Znak P-26 (Piesi) w nakładce ZWTraffic wstawiamy z paska ikon "Poziome".

Jest to znak poziomy, który oznacza drogę dla pieszych.

Synonimy - piesi
P-27

Znak P-27 (Kierunek i tor ruchu roweru) w nakładce ZWTraffic wstawiamy z paska ikon "Poziome".

Jest to znak poziomy, który wskazuje kierującemu rowerem zarówno tor ruchu jak i kierunek.

Synonimy - Kierunek i tor ruchu roweru
Powierzchnia wyłączona z ruchu

Polecenie P21 w nakładce ZWTraffic kreskuje wskazany obszar (wyłączony z ruchu), tak aby kąt kreskowania był prawidłowy w stosunku do kierunku jazdy.

Kreskowanie takie zbudowane jest ze zbioru równoległych linii, ukośnych w stosunku do kierunku jazdy pojazdów.

Powierzchnie wyłączone stosuje się w celu:

  • dokładnego wyznaczenia toru ruchu pojazdów,
  • zwiększenia odległości toru jazdy pojazdów od przeszkód w jezdni,
  • "obudowania" wysepek na jezdni lub też ich zastąpienia.

Rozróżniamy 2 odmiany znaków drogowych rodzaju P-21:

  • P-21a (wąskie) - szerokość linii = 0,24m i odstęp = 0,39m - jeśli prędkość dopuszczalna jest mniejsza lub równa 70km/h
  • P-21b (szerokie) - szerokość linii = 0,60m i odstęp = 0,98m - jeśli prędkość dopuszczalna jest większa niż 70km/h.
Synonimy - P-21
przejście drugą stroną chodnika

Znaki dotyczące pieszych wprowadzone Zarządzeniem nr 34 GDDKiA z dnia 30 lipca 2014 roku.

Synonimy - Tabliczki do przejścia dla pieszych