przejście drugą stroną chodnika

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
przejście drugą stroną chodnika

Znaki dotyczące pieszych wprowadzone Zarządzeniem nr 34 GDDKiA z dnia 30 lipca 2014 roku.

Synonimy: Tabliczki do przejścia dla pieszych