Z przyjemnością informujemy o nowej wersji ZWTraffic - programu do projektowania organizacji ruchu drogowego.

Lista zmian:

 • Zaktualizowaliśmy moduł przejezdności - dopasowaliśmy parametry pojazdów zgodne z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. (poz. 1518).
 • Teraz pomoc do poszczególnych funkcji programu jest dostępna pod klawiszem "F1".
 • Dodaliśmy możliwość sumarycznego zliczania powierzchni malowanych.
 • Dodaliśmy możliwość odwracania lica wstawionego znaku.

Z przyjemnością informujemy o nowej wersji ZWTraffic 2023

Lista zmian i nowości w nowej wersji:

 • znaki zmiennej treści,
 • szlaki rowerowe,
 • nowe znaki zgodnie z rozporządzeniem z 2.12.2021,
 • znaki P+R,
 • poduszka berlińska,
 • śluzy rowerowe,
 • połączenie przejścia dla pieszych ze ścieżką rowerową,
 • znaki dróg leśnych T-L1,
 • linie akustyczno wibracyjne,
 • możliwość zmiany wszystkich znaków na skalę szarości,
 • [F-10] strzałka informująca o końcu pasa w lewo (lewo skos),
 • dopisek "Płatny" na znaku D-18 i symbol parkometru,
 • drobne poprawki.