A-5 - skrzyżowanie dróg

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
A-5 - skrzyżowanie dróg

Znak A-5 oznacza skrzyżowanie dróg, na którym wszystkie drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu.

Na takich skrzyżowaniach obowiązuje zasada prawej ręki - kierowca musi przepuścić wszystkie pojazdy, które wjeżdząją na skrzyżowanie z jego prawej strony.

Znak ten możemy spotkać często na drogach osiedlowych -  w tym wypadku żadna z dróg nie została oznaczona jako droga główna, ani podporządkowana.

W zależności od rodzaju drogi stosuje się różne wielkości znaku, oraz różne klasy odblaskowości.

 

Zobacz również: Znaki drogowe

Synonimy: skrzyżowanie równorzędne