A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo

Znak drogowy ostrzega przed niebezpiecznym zakrętem w lewo.

Stosuje się go na zwykle poza miastami, gdy miara kąta łuku drogi jest większa niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m.

Ustawiany jest również na zakrętach o ograniczonej widoczności, albo gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.

Na łuku drogi oznaczonym w ten sposób wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione.

W zależności od rodzaju drogi stosuje się różne wielkości znaku, oraz różne klasy odblaskowości.

 

Zobacz również: Znaki drogowe

Synonimy: Niebezpieczny zakręt w lewo