Parametryzacja to już trzecia publikacja dotycząca programu wspomagającego projektowanie ZWCAD.

Ukazuje się ona równocześnie z podręcznikiem Rendering i jest odpowiedzią firmy Usługi Informatyczne SZANSA na liczne zapytanie Klientów dotyczące zarówno samego programu jak i dotyczących go materiałów szkoleniowych w języku polskim.

Parametryzacja adresowana jest do użytkowników potrafiących już samodzielnie pracować w ZWCAD-zie. Jej zakres tematyczny dotyczy wyłącznie zagadnień związanych z narzucaniem więzów, wstawianiem wymiarów parametrycznych czy też narzucaniem relacji pomiędzy nimi.

W niniejszym opracowaniu, podobnie jak w dwu poprzednich, zachowany został układ podręcznika w którym każdy kolejny rozdział jest kontynuacją poprzedniego tworząc tym samym logiczną całość pozwalającą stopniowo zagłębić się w zagadnienia parametryzacji.

Parametryzacja jest dostępna w programie ZWCAD 2011 oraz ZWCAD 2012 (link poniżej).

Uwaga. To opis archiwalnej funkcjnonalności. W obecnej wersji ZWCAD parametryczność nie jest dostępna.

 

Pobierz teraz program potrzebny do kursu parametryzacji.

ZWCAD 2012 PL