Przedstawiony w poprzednim rozdziale przykład praktycznego zastosowania parametryzacji w postaci więzów geometrycznych oraz wymiarów dynamicznych, jest krótkim podsumowaniem wcześniejszego teoretycznego wprowadzenia w to zagadnienie.

Mam nadzieję, że udało mi się ten temat przybliżyć w sposób jasny i prosty, a niniejsze opracowanie z powodzeniem będzie wykorzystywane przez stawiających pierwsze „parametryczne” kroki.

Dziękuję za uwagę.