3.1 Wymiary dynamiczne

Wymiary dynamiczne, w odróżnieniu od zwykłych, są trwale związane z obiektem wpływając, poprzez zmianę wartości, na jego parametry. Za ich pomocą można tworzyć formuły matematyczne budując tym samym określone zależności pomiędzy zwymiarowanymi elementami.

 

Wymiary dynamiczne dostępne są zarówno z menu głównego jak i z dedykowanego paska narzędzi – rysunek poniżej.

wymiary_dynamiczne

3.2 Równoległy

rownolegly

Równoległy

To polecenie umożliwia wstawienie wymiaru będącego najkrótszą odległością pomiędzy dwoma punktami lub punktem i prostą.

Po kliknięciu ikony polecenia przy kursorze pojawia się pasek z opisem dostępnych opcji – rysunek poniżej.

rownolegly_pasek_z_opisem_dostepnych_opcji

W postaci jak na rysunku powyżej polecenie ustawione jest w trybie wybierania punktów zarówno swobodnych jak i znajdujących się na obiektach. Bez konieczności jakichkolwiek działań wystarczy zbliżyć kursor do elementu aby pojawił się symbol informujący który z nich zostanie uchwycony – rysunek poniżej.

symbol_na_elemencie

Wpisanie litery O oznacza wybór opcji Obiekt dając tym samym możliwość wskazywania wyłącznie obiektów – rysunek poniżej.

wskazanie_wylacznie_obiektow

Wpisanie litery P oznacza wybór opcji Punkt_linia dając tym samym możliwość zwymiarowania odległości pomiędzy punktem a prostą – rysunek poniżej.

punkt_linia

Ostatnia opcja, po wpisaniu treści 2L, przekształca dwie dowolnie zorientowane względem siebie proste na linie równoległe – rysunek poniżej.

2l

3.3 Poziomy

poziomy

Poziomy

To polecenie umożliwia wstawienie wymiaru poziomego pomiędzy dwoma punktami.

Po kliknięciu ikony polecenia przy kursorze pojawia się pasek z opisem dostępnych opcji – rysunek poniżej.

poziomy_pasek_z_opisem_dostepnych_opcji

W postaci jak na rysunku powyżej polecenie ustawione jest w trybie wybierania punktów zarówno swobodnych jak i znajdujących się na obiektach. Bez konieczności jakichkolwiek działań wystarczy zbliżyć kursor do elementu aby pojawił się symbol informujący który z nich zostanie uchwycony – rysunek poniżej.

symbol_uczwycenia_obiektu

Wciśnięcie klawisza Enter, bez konieczności wpisywania litery O, ustawia tryb wyboru obiektów z pominięciem punktów swobodnych - rysunek poniżej.

wybor_obiektow_z_pominieciem_punktow_swobodnych

3.4 Pionowy

pionowy

Pionowy

To polecenie umożliwia wstawienie wymiaru pionowego pomiędzy dwoma punktami.

To polecenie działa w identyczny sposób jak opisane powyżej dając w efekcie wymiar pionowy zamiast poziomego – rysunek poniżej.

wymiar_pionowy

3.5 Kątowy

katowy

Kątowy

To polecenie umożliwia wstawienie wymiaru kątowego pomiędzy punktami, prostymi lub punktem i prostą.

Po kliknięciu ikony polecenia przy kursorze pojawia się pasek z opisem dostępnych opcji – rysunek poniżej.

katowy_opis_dostepnych_funkcji

W postaci jak na rysunku powyżej polecenie ustawione jest w trybie wybierania linii lub łuków. W pierwszym przypadku należy kolejno wskazać dwie proste, następnie ustalić położenie wymiaru – rysunek poniżej.

wymiar_katowy

Zaznaczenie łuku skutkuje natychmiastowym wstawieniem wymiaru – rysunek poniżej.

wstawienie_wymiaru_luku

Wciśnięcie klawisza Enter, bez konieczności wpisywania 3P, ustawia tryb wyboru punktów. Należy zaznaczyć, iż kolejność ich wskazywania decyduje o wartości kątowej wymiaru - rysunek poniżej.

3p

3.6 Promieniowy

promieniowy

Promieniowy

To polecenie umożliwia wstawienie wymiaru promienia okręgu lub łuku.

Po kliknięciu ikony polecenia wystarczy wskazać okrąg lub łuk aby wstawić wymiar – rysunek poniżej.

wymiar_promieniowy

3.7 Średnica

srednica

Średnica

To polecenie umożliwia wstawienie wymiaru średnicy okręgu lub łuku.

Po kliknięciu ikony polecenia wystarczy wskazać okrąg lub łuk aby wstawić wymiar – rysunek poniżej.

wymiar_srednica