Linia

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Linia

Linia to odcinek narysowany pomiędzy dwoma punktami. Pomimo, iż narzędzie rysowania linii pozwala na rysowanie ciągłe, to każda stworzona linia zostaje osobnym obiektem, w odróżnieniu np. od polilinii.

 

Polecenie linia _line

Uwagi -

Menu Rysuj --> Linia

Komatybilność ZWCAD

 

Aby narysować linię należy:

 • wybrać polecenie,
 • wskazać pierwszy punkt LKM lub wpisać współrzędne z klawiatury,
 • wskazać drugi punkt LKM lub wpisać parametry rysowania z klawiatury,
 • jeżeli chcemy rysować dalej wskazujemy LKM kolejne punkty,
 • aby przerwać rysowanie naciskamy PKM, ENTER lub ESC.

 

Opcje pojawiające się podczas rysowania linii:

 • Kąt - po wpisaniu litery K możemy określić kąt linii,
 • Długość - po wpisaniu litery D możemy określić długość linii,
 • Zamknij - po wpisaniu litery Z zostanie poprowadzona linia z ostatniego wskazanego punktu do pierwszego - tam gdzie rozpoczynaliśmy rysowanie pierwszego segmentu linii,
 • Cofaj - po wpisaniu litery C cofniemy ostatnią operację rysowania.

Uwaga. Wpisywane litery będą pojawiać się w linii poleceń i należy zatwierdzić je enterem. 

opcje rysowania linii

 

Przykłady:

 • Narysowanie linii od punktu o współrzędnych X=100, Y=150
  Wybieramy polecenie, a w pasku poleceń zamiast wskazywać pierwszy punkt wpisujemy 100,150 i zatwierdzamy enterem.
 • Narysowanie linii o długości 200 w kierunku, gdzie jest kursor.
  Wybieramy polecenie, wskazujemy pierwszy punkt, ustawiamy kursor w pożądanym kierunku i wpisujemy w linii poleceń 200 i zatwierdzamy enterem,
 • Narysowanie linii o wspołrzędnych X=200, Y=150 względem ostatnio wskazanego punktu.
  Wybieramy polecenie, wskazujemy pierwszy punkt, w linii poleceń piszemy @200,150. @ oznacza właśnie odległość względną (względem ostatniego punktu).
 • Narysowanie linii o długości 300 pod kątem 17°.
  Wybieramy polecenie, wskazujemy pierwszy punkt, w linii poleceń piszemy @300<17.

 

Przykładowy film pokazujący kilka sposobów rysowania linii.

Synonimy: linię, line, linii