6.1. WSTAWIANIE TOLERANCJI KSZTAŁTU

Tolerancje kształtu i położenia są, obok opisanych w poprzednich rozdziałach wymiarach i znakach chropowatości, kolejnym nieodłącznym elementem rysunku technicznego. Ich zadaniem jest informowanie o dopuszczalnym, ze względu na własności użytkowe przedmiotu, kształcie lub położeniu powierzchni (grupy powierzchni) względem określonej bazy. To dzięki nim technolog wie jak zaplanować obróbkę detalu by uzyskać wymaganą konstrukcyjnie płaskość powierzchni, bicie promieniowe, równoległość czy prostopadłość. Ponieważ, podobnie jak chropowatość powierzchni, są ściśle związane z kosztami należy rozważnie przemyśleć które powierzchnie ich wymagają, a które mogą być ich pozbawione.

Program ZWCAD dysponuje narzędziem do tworzenia znaków tolerancji kształtu i położenia. Znajdują się one w pasku narzędzi Wymiary.

 

 • Utworzyć warstwę o nazwie Tolerancje oraz parametrach jak na rysunku poniżej i uczynić ją aktualną;
   

 • Wstawić odnośnik bez tekstu – rysunek poniżej;
   

 • W pasku narzędzi Wymiary kliknąć przycisk Tolerancja – rysunek poniżej;
   

 • W ukazanym oknie Tolerancja geometryczna kliknąć kwadrat w pozycji Sym, następnie wybrać symbol tolerancji prostoliniowości – rysunek poniżej;
   

 • W białym polu Tolerancja 1 wpisać wartość 0,1, następnie kliknąć przycisk OK – rysunek poniżej;
   

 • Postępując zgodnie z poleceniami w pasku Wskaż pozycję tolerancji wskazać punkt końcowy odnośnika – rysunek poniżej – tolerancja kształtu zostanie wstawiona;
   

 • Kliknąć przycisk Obróć i obrócić znak tolerancji o 90° względem punktu wstawienia – rysunek poniżej;
   

 • Kliknąć przycisk Odnośnik i wstawić kolejny odnośnik zakończony symbolem bazy – rysunek poniżej;
   

 • Kliknąć przycisk Tolerancja i wstawić bazę A, następnie umiejscowić ją jak na rysunku poniżej;
   

 • Postępując w sposób opisany powyżej wstawić tolerancję współosiowości (położenia) – rysunek poniżej;
   

 • Kliknąć przycisk Zoom zakres i zapisać plik;