Tolerancja

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Tolerancja

Pozwala na utworzenia oznaczenia tolerancji geometrycznej.

 

Polecenie _tolerance

Ikona
pasek ikon wymiary

tolerancja
Menu Wymiar -> Tolerancja

Słowa powiązane: Styl_wymiarowania

 

Symbole tolerancji wraz z opisem.

Symbol
tolerancji
geometrycznej
Opis
prostoliniowości Prostoliniowości Kształtu
płaskości  Płaskości
okrągłości Okrągłości
walcowatości  Walcowatości
równoległości  Równoległości
prostopadłości  Prostopadłości Położenia
nachylenia  Nachylenia
współosiowości  Współosiowości
symetrii  Symetrii
pozycji  Pozycji
bicie osiowe  Bicia promieniowego (poprzecznego)
bicia osiowego (wzdłużnego)
bicia w wyznaczonym kierunku

Złożona
kształtu i położenia
bicie promieniow osiowe całkowite  Bicia promieniowego całkowitego
bicia osiowego całkowitego
kształtu zarysu Kształtu wyznaczonego zarysu
kształt powierzchni  Kształtu wyznaczonej powierzchni

 

 

Symbol Opis dodatkowego oznaczenia tolerancji
S RFS (Regardless of Feature Size)
Tolerancja niezaleźna od wielkości przedmiotu
L LMC (least material condition)
Pasowanie luźne
M 

MMC (maximum material condition)
Pasowanie na wcisk.

P

Tolerancja jest przedłużone poza powierzchnię części.

 

 Tolerancja geometryczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

LP Opis
1 Przycisk wyboru symbolu tolerancji geometrycznej
2 Włączenie lub wyłączenie symbolu średnicy
3 Wartość pierwszej tolerancji
4 Dodatkowe oznaczenie tolerancji
5 Włączenie lub wyłączenie symbolu średnicy 
6 Wartość drugiej tolerancji 
7 Dodatkowe oznaczenie tolerancji 
8 Identyfikator bazy (pierwszej, następnie drugiej i trzeciej)
9 Dodatkowe oznaczenie tolerancji 
10 Wielkość tolerancji (dotyczy przedłużenia obszaru)
11 Identyfikator bazy
12 Przedłużenie tolerancji poza obszar
Synonimy: _tolerance