Tolerancja

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Tolerancja

Pozwala na utworzenia oznaczenia tolerancji geometrycznej.

 

Polecenie_tolerance

Ikona
pasek ikon wymiary

tolerancja
MenuWymiar -> Tolerancja

Słowa powiązane: Styl_wymiarowania

 

Symbole tolerancji wraz z opisem.

Symbol
tolerancji
geometrycznej
Opis
prostoliniowościProstoliniowościKształtu
płaskości Płaskości
okrągłościOkrągłości
walcowatości Walcowatości
równoległości Równoległości
prostopadłości ProstopadłościPołożenia
nachylenia Nachylenia
współosiowości Współosiowości
symetrii Symetrii
pozycji Pozycji
bicie osiowe Bicia promieniowego (poprzecznego)
bicia osiowego (wzdłużnego)
bicia w wyznaczonym kierunku

Złożona
kształtu i położenia
bicie promieniow osiowe całkowite Bicia promieniowego całkowitego
bicia osiowego całkowitego
kształtu zarysuKształtu wyznaczonego zarysu
kształt powierzchni Kształtu wyznaczonej powierzchni

 

 

SymbolOpis dodatkowego oznaczenia tolerancji
SRFS (Regardless of Feature Size)
Tolerancja niezaleźna od wielkości przedmiotu
LLMC (least material condition)
Pasowanie luźne
M 

MMC (maximum material condition)
Pasowanie na wcisk.

P

Tolerancja jest przedłużone poza powierzchnię części.

 

 Tolerancja geometryczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

LPOpis
1Przycisk wyboru symbolu tolerancji geometrycznej
2Włączenie lub wyłączenie symbolu średnicy
3Wartość pierwszej tolerancji
4Dodatkowe oznaczenie tolerancji
5Włączenie lub wyłączenie symbolu średnicy 
6Wartość drugiej tolerancji 
7Dodatkowe oznaczenie tolerancji 
8Identyfikator bazy (pierwszej, następnie drugiej i trzeciej)
9Dodatkowe oznaczenie tolerancji 
10Wielkość tolerancji (dotyczy przedłużenia obszaru)
11Identyfikator bazy
12Przedłużenie tolerancji poza obszar
Synonyms: _tolerance
comments powered by Disqus