Styl_wymiarowania

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Styl_wymiarowania

Styl wymiarowania to zbiór ustawień odnośnie wymiarów np. kolor, wielkość, skala, dokładność.

 

Polecenie_dimstyle

Ikona
pasek ikon wymiary

style wymiarowania
MenuFormat -> Styl wymiarowania

 

Po wywołaniu polecenia otworzy się okno dialogowe:

Menedżer stylów wymiarowania

 

Opis okna:

Przycisk
lub pole
Polecenie
StyleWyświetla wszystkie dostępne style wymiarowania
PodglądPodgląd aktualnego stylu wymiarowania
Ustaw obecnyWybrany styl wymiarowania (w oknie style) będzie ustawiony jako aktualny. Oznacza to, żę każdy nowo utworzony wymiar będzie miał ten styl.
NowyTworzenie nowego stylu wymiarowania
NadpiszTworzy inną odmianę stylu wymiarowania (dla zawansowanych)
PorównajPorównanie stylów wymiarowania
ListaPozwala na wyświetlenie w oknie opis wszystkich stylów, lub tylko używanych.
OpisWyświetla wszystkie parametry stylu wymiarowania.

 

 

Parametry stylu wymiarowania:

Nazwa zakładki stylu wymiarowania
Linie_i_strzałki
Tekst_wymiarowy
Dopasowanie
Jednostki_podstawowe
Jednostki dodatkowe
Tolerancje_wymiarów
Inne_pozycje

 

comments powered by Disqus