Styl_wymiarowania

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Styl_wymiarowania

Styl wymiarowania to zbiór ustawień odnośnie wymiarów np. kolor, wielkość, skala, dokładność.

 

Polecenie _dimstyle

Ikona
pasek ikon wymiary

style wymiarowania
Menu Format -> Styl wymiarowania

 

Po wywołaniu polecenia otworzy się okno dialogowe:

Menedżer stylów wymiarowania

 

Opis okna:

Przycisk
lub pole
Polecenie
Style Wyświetla wszystkie dostępne style wymiarowania
Podgląd Podgląd aktualnego stylu wymiarowania
Ustaw obecny Wybrany styl wymiarowania (w oknie style) będzie ustawiony jako aktualny. Oznacza to, żę każdy nowo utworzony wymiar będzie miał ten styl.
Nowy Tworzenie nowego stylu wymiarowania
Nadpisz Tworzy inną odmianę stylu wymiarowania (dla zawansowanych)
Porównaj Porównanie stylów wymiarowania
Lista Pozwala na wyświetlenie w oknie opis wszystkich stylów, lub tylko używanych.
Opis Wyświetla wszystkie parametry stylu wymiarowania.

 

 

Parametry stylu wymiarowania:

Nazwa zakładki stylu wymiarowania
Linie_i_strzałki
Tekst_wymiarowy
Dopasowanie
Jednostki_podstawowe
Jednostki dodatkowe
Tolerancje_wymiarów
Inne_pozycje