ZWCAD oferuje kilka sposobów wyświetlania obiektów, przy czym pod pojęciem „obiekty” należy rozumieć bryły przestrzenne – elementy płaskie, z racji swojej dwuwymiarowości, zawsze widoczne są w ten sam sposób. Wyjątek to np. obiekty OLE czy też rastry, które znikają pozostawiając jedynie ramkę po włączeniu ukrywania linii niewidocznych bądź dowolnej z opcji cieniowania.

 

Narzędzia wyświetlania obiektów dostępne są zarówno z paska głównego menu (Widok – Style wizualne) jak i z paska narzędzi Visual – rysunek poniżej.

narzdzia wyswietlania obiektw

Proszę zwrócić uwagę, iż jedynie trzy pierwsze polecenia, tj. 2D Siatka, 3D Siatka oraz Ukryj linie niewidoczne występują w pasku narzędzi jako ikony, po pozostałe cztery należy się „pofatygować” do paska głównego menu.

 

Domyślnym ustawieniem ZWCAD-a jest przedstawianie modelu 3D w postaci drutów z uwidocznieniem wszystkich jego krawędzi. Taka reprezentacja jest najprostsza, najmniej obciąża procesor, ale, szczególnie w przypadku bardziej złożonych obiektów, utrudnia zorientowanie zarówno co do kierunku patrzenia na przedmiot, jak i jego kształtów w wyniku np. nakładania się na siebie wielu krawędzi – rysunek poniżej.

widoczne i ukryte krawdzieWszystkie krawędzie widoczne                                                               Krawędzie niewidoczne ukryte

 

2D Siatka/3D Siatka

 

2d siatka

2D Siatka

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu za pomocą linii i krzywych odwzorowujących jego zarys. Zachowane zostają rastry, obiekty OLE, rodzaje oraz grubości linii – te ostatnie pod warunkiem zaznaczenia opcji Wyświetl szerokość linii.

3d siatka

3D Siatka

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu za pomocą linii i krzywych odwzorowujących jego zarys. Zachowane zostają kolory przy

Jak można wywnioskować z powyższego opisu oba polecenia są do siebie bardzo zbliżone. Dla piszącego to opracowanie są identyczne, albowiem pomimo wielu prób nie udało mi się znaleźć różnic między nimi.

 

2D Siatka oraz 3D Siatka przedstawiają obiekt w postaci drucianej z uwidocznieniem krawędzi niewidocznych. Należy zwrócić uwagę na odmienny sposób wizualizacji przedmiotów o kształtach prostokątnych oraz zakrzywionych – rysunek poniżej.

siatka - wizualizacja przedniotw o rnych ksztatach

W przypadku elementów o kształtach prostokątnych miejsce styku sąsiadujących ze sobą powierzchni wyznacza krawędź widoczną jako drut. Gdy tę zasadę przenieść na walec lub stożek, wówczas prezentowane będą okręgi określające podstawy oraz łączące je proste. Z kolei dla torusa o przekroju eliptycznym nie występuje przecinanie się powierzchni, tym samym obiekt taki w ogóle nie powinien być widoczny – rysunek poniżej. Ponieważ praca z przedmiotami niewidocznymi lub widocznymi częściowo jest w najlepszym przypadku bardzo utrudniona, stąd też ZWCAD wprowadza uproszczone odwzorowanie takich elementów – rysunek powyżej.

uproszczone odwzorowanie elementw niewidocznych lub widocznych czsciowo

 

Linie ukryte/Ukryj linie niewidoczne

linie ukryte ukryj linie niewidoczne

Linie ukryte

Ukryj linie niewidoczne

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu za pomocą linii i krzywych odwzorowującyc jego zarys. Krawędzie niewidoczne zostają ukryte.

 

Podobnie jak polecenia opisane powyżej tak i to przedstawia obiekty w postaci drucianej, jednak tym razem krawędzie niewidoczne zostają ukryte, dzięki czemu zdecydowanie poprawia się odwzorowanie przedmiotu – rysunek poniżej.


odwzorowanie obiektw w postaci drucianej z ukrytymi krawdziami

 

Płaskie cieniowanie

 

Polecenie Płaskie cieniowanie dostępne jest z paska głównego menu (patrz strona 2). Jego zastosowanie powoduje jednolite wypełnienie wszystkich powierzchni obiektu. W zależności od zastosowanej kolorystyki zarówno przestrzeni modelu jak i samych obiektów może być ono mniej lub bardziej czytelne – rysunki poniżej.

paskie cieniowanie

paskie cieniowanie2

 

Cieniowanie Gourauda

 

Polecenie Cieniowanie Gourauda dostępne jest z paska głównego menu (patrz strona 2). Jego zastosowanie również jednolicie wypełnia wszystkie powierzchnie obiektu, jednak ze zdecydowanie lepszym odwzorowaniem powierzchni niepłaskich – rysunek poniżej.

cieniowanie gourauda

 

Płaskie cieniowanie, krawędzie widoczne

 

Polecenie Płaskie cieniowanie, krawędzie widoczne dostępne jest z paska głównego menu (patrz strona 2). Uzyskiwany za jego pomocą efekt jest identyczny jak w przypadku Płaskiego cieniowania, przy czym dodatkowo uwidocznione są krawędzie obiektów – rysunek poniżej.

paskie cieniowaniekrawdzie widoczne

 

Cieniowanie Gourauda, krawędzie widoczne

 

Polecenie Cieniowanie Gourauda, krawędzie widoczne dostępne jest z paska głównego menu (patrz strona 2). Uzyskiwany za jego pomocą efekt jest identyczny jak w przypadku Cieniowania Gourauda, przy czym dodatkowo uwidocznione są krawędzie obiektów – rysunek poniżej.

cieniowanie gouraudakrawdzie widoczne