Drogi czytelniku, firma Usługi Informatyczne Szansa Sp. z o.o. oddaje w Twoje ręce drugą już publikację dotyczącą programu wspomagającego projektowanie ZWCAD. Dla przypomnienia pierwsza z nich, Podstawy rysowania 2D, ukazała się z początkiem zeszłego roku i dostępna jest w postaci elektronicznej na poświęconej temu programowi stronie internetowej:

 

O ile Podstawy rysowania 2D przeznaczone są dla osób rozpoczynających przygodę z ZWCAD-em, o tyle Rendering adresowany jest do użytkowników potrafiących już samodzielnie w nim pracować. Tym samym przedstawione są wyłącznie zagadnienia związane z wizualizacją, nie jest omówiony np. sposób tworzenia brył 3D. Zasadniczy układ niniejszego podręcznika pozostał bez zmian, tzn. każdy kolejny rozdział jest kontynuacją poprzedniego tworząc logiczną całość pozwalającą coraz bardziej zagłębić się w zagadnienia renderingu.

 

Uwaga. Ten kurs renderingu dotyczy archiwalnych programów CAD: ZWCAD Classic oraz ZWCAD 2012. Opublikowaliśmy ten kurs ponad 10 lat temu. W obecnej wersji ZWCAD dostępny jest zupełnie inny silnik do renderingu.

ZWCAD oferuje kilka sposobów wyświetlania obiektów, przy czym pod pojęciem „obiekty” należy rozumieć bryły przestrzenne – elementy płaskie, z racji swojej dwuwymiarowości, zawsze widoczne są w ten sam sposób. Wyjątek to np. obiekty OLE czy też rastry, które znikają pozostawiając jedynie ramkę po włączeniu ukrywania linii niewidocznych bądź dowolnej z opcji cieniowania.

 

Narzędzia wyświetlania obiektów dostępne są zarówno z paska głównego menu (Widok – Style wizualne) jak i z paska narzędzi Visual – rysunek poniżej.

narzdzia wyswietlania obiektw

Renderowanie to proces nadawania obiektom realistycznego wyglądu.

W programie ZWCAD odnosi się on wyłącznie do elementów przestrzennych, przedmioty płaskie nie są brane pod uwagę – rysunki poniżej.


rendering a rysunki paskie

materiay

Materiały

To polecenie umożliwia przypisanie zdefiniowanych w programie tekstur do obiektów, warstw bądź też kolorów. Istnieje także możliwość tworzenia własnych wzorów.

Widoczne na rysunku poniżej okno dialogowe Przypisanie materiału zawiera rozwijalne listy już istniejących tekstur, opcje, zakładki oraz możliwość tworzenia zarówno nowych wzorów jak i edytowania już istniejących.

przypisanie materiau

W poprzednim rozdziale zostały omówione opcje dostępne w poleceniu Materiały. Ta część opracowania poświęcona jest praktycznym sposobom wykorzystania wspomnianej funkcji.

 

Po kliknięciu polecenia Materiały przy kursorze pojawia się pasek informujący o dostępnych opcjach – rysunek poniżej.

pasek przypisz materiay do

Wybór – ta opcja jest ustawieniem domyślnym. Jej wybór, dokonany poprzez wciśnięcie klawisza Enter, umożliwia wskazanie obiektów do nałożenia tekstury.

 

Widoczne na rysunku poniżej okno dialogowe Własności tła choć posiada taką samą strukturę, budowę oraz opcje jak omówione w rozdziale 2.6 okno Przypisanie materiału, to jednak nieznacznie się od niego różni.

wlasciwosci tla

 

swiatla

Światła

To polecenie umożliwia zastosowanie różnorodnego oświetlenia w zasadniczy sposób wpływającego na efekt końcowy wizualizacji obiektu.

Temat właściwego oświetlenia obiektu jest zagadnieniem obszernym i złożonym, niemniej jednak postaram się go w maksymalnie prosty sposób przybliżyć. Podobnie jak w przypadku tekstur rozpocznę od przedstawienia możliwości polecenia Światła – rysunek poniżej.

okno dialogowe swiatla

 

ustawienia renderingu

Ustawienia renderingu

To polecenie umożliwia uzyskanie najbardziej realistycznej oraz dopasowanej do indywidualnych wymagań wizualizacji dzięki narzędziom dostępnym w pięciu zakładkach.

Rendering – ta zakładka okna dialogowego Ustawienia renderingu zawiera narzędzia kształtujące jakość wizualizacji – rysunek poniżej.

okno- ustawienia renderingu