Rendering

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Rendering

Polecenie służy do tworzenia fotorealistycznych obrazów na podstawie grafiki 3D. Podczas renderingu brane pod uwagę są takie parametry jak: materiały, oświetlenie, odbicia, cienie, załamania światła, wpływ atmosfery itp.

Opisane poniżej funkcje dotyczą programów ZWCAD 2017 Pro i ZWCAD 2018 Pro.

Dla starszych wersji ZWCAD opis renderingu jest dostępny tutaj.

Aby wywołać okno renderingu należy wpisać polecenie RENDER.

Wyświetli się okno, jak pokazano poniżej.

 okno renderingu

 

Uruchomienie wykonania renderingu projektu następuje poprzez naciśnięcie przycisku Start Rendering.

Utworzenie sceny następuje wtedy na podstawie ustawień bieżących. 

 

Jeżeli chcemy dostosować naszą wizualizację do określonych potrzeb prezentacyjnych możemy użyć opcji ustawień renderowania. 

Okno renderingu zawiera opcje ustawień:

 • Ustawienie oświetlenia (Lighting Presets)
  • Studio – bez wpływu otoczenia
  • Exterior With Sun – otoczenie zewnętrzne z oświetleniem słonecznym
  • Interior With Sun – otoczenie wewnętrzne z oświetleniem słonecznym
  • Interior No Sun – otoczenie wewnętrzne bez słońca
  • Sky With Background – niebo z otoczeniem terenu
 • Wielkość obrazu renderu (Render Image Size)
  Ustawiamy wielkość obrazu zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zaznaczając pole „Use current view ratio” uzyskujemy wielkość współczynnika X/Y domyślną bieżącą. Poprzez zmianę parametrów X i Y możemy uzyskać oczekiwaną wielkość obrazu.
  Wraz z wielkością obrazu rastrowego wzrasta także czas potrzebny do wyrenderowania sceny.
 • Jakość uzyskiwanego renderu (Render Quality)
  Możemy ustawić opcje:
  • ilości powtórzeń, cykli renderu - Passes - im więcej powtórzeń tym lepsza jakość, jednak wydłuża się także czas tworzenia sceny.
  • czas renderowania w minutach
  • zaznaczając opcję No limit – render until stopped, render będzie wykonywany do ręcznego zatrzymania.
 • Wybór jednostek rysunku (Drawing Units) – jednostki długości: cal, mm, cm, m.
 • Materiały (Materials)
  Opcję przypisywana materiałów możemy wywołać także poprzez polecenie _material
  Po wywołaniu tej opcji pokaże się okno jak poniżej:

  material cad rendering

  Służy ono do przypisywania meteriałów oraz ich parametrów do poszczególnych warstw rysunku:
  • Odbicie – Reflection
  • Ostrość – Sharpness
  • Powierzchnia metaliczna – Metalic
  • Przezroczystość – Transparent
  • Współczynnik odbicia – IOR , Index of Reflection\

   Poprzez naciśnięcie przycisku „Edit” lub pola „Color/Texture” dla poszczególnej warstwy wchodzimy w okno edycji parametrów dla danej warstwy:

   ustawienia materialu do renderingu

   Kolory i tekstury możemy wprowadzić dodatkowo poprzez przycisk „Browse” i wczytać z pliku z dysku lub poprzez przycisk „Load from Library” – biblioteka gotowych kolorów i tekstur.

   Przycisk ten jest dostępny również w poprzednim oknie Ustawień dla materiałów w warstwie – Layer Material Settings , należy wcześniej wybrać warstwę.

   Po naciśnięciu przycisku „Load From Library” wyświetla się okno, w którym możemy wybrać materiał w uprzednio przygotowanej listy:


   biblioteka materialow przy renderingu


   W oknie tym możemy wybrać z biblioteki zdefiniowane materiały , następnie zmienić ich współczynniki procentowe przezroczystości (Transparency) i odbicia (Reflection).

   Wprowadzenie wybranego materiału do warstwy następuje poprzez przycisk Zastosuj – „Apply”.

   Okno Ustawień dla materiałów dla warstwy – Layer Material Settings zawiera dodatkowe dwa przyciski:

   • Load” służy do wczytania gotowego zestawu parametrów jako Stylu (Style), wczytywany jest plik typu *.mst . 
   • Save” służy do zapisania stylu jako pliku *.mst.


  • Lista meteriałów wykorzystywanych do renderingu zawiera następujące domyślne elementy:

   • Color – kolory:
    • Beige – beż
    • Black – czarny
    • Blue – niebieski
    • Brown – brązowy
    • Gray – szary
    • Green – zielony
    • Ivory – kość słoniowa
    • Red – czerwony
   • Ceilings – sufity
    • Tile – płytka
   • Fabrics – włókna
    • Burlap – konopie
    • Crepe weave – splot krepy
    • Dobby weave – splot dobby ( szmatka )
    • Plain weave – splot prosty
    • Square pattern – wzór kwadratowy
    • Twill – tkanina diagonalna
   • Flooring – posadzka
    • Concrete – beton
    • Stone Squares – kamienne kwadraty
    • Stone Walks – kamienne posadzki
    • Wood Floors – drewniane podłogi
    • Gloss – połysk
   • Glass – szkło
    • Glass Block – blok szklany
    • Gray - szare
    • Light Blue – jasno niebieski
    • Light Cyan – jasny błękit
    • Light Gray – jasno szary
    • Light Sky Blue – jasne niebieski niebo
    • Light Slate Gray – Jasno szary łupkowy
    • Pale Turquoise – jasny turkus
    • Powder Blue – niebieski proszkowy
    • Sky Blue – kolor nieba
    • Slate Gray – łupkowy szary
    • White - biały
    • White Smoke – biały zadymiony 
   • Laminates – laminaty
   • Masonry – wykończenie ścian
    • Brick – cegła
    • Siding – sajding
    • Smooth block – gładki blok
    • Stone – kamień
    • Stucco – stiuk
   • Metals -metale
   • Roofing – dachy
    • Corrogate – falisty
    • Shingles wood – drewniany gont
   • Wood – drzewo
    • Ash – jesion
    • Cherry – wisnia
    • Oak – dąb
    • Mahogany – mahoń
    • Maple - klon


 • Opcje - Options

  Po naciśnięciu przycisku „Options” w oknie głównym funkcji RENDER wyświetla się okno:


  opcje renderingu w zwcad

  W oknie tym definiujemy :

  • rodzaj oświetlenia - Lighting
  • światło ze źródła sztucznego - Enable Artficial Lighting
  • użycie oświetlenia z odbić – Use Indirect Lighting 
  • balans światła ze źródeł – Light Balance, określa współczynnik: niebo / inne oświetlenie
  • pozioma płaszczyzna rzutowania dla rysunku – Ground Plane
  • ustawienie cienia – Shadow Settings 
   Pole to służy do wprowadzenia danych geograficznych i fizycznych wraz z deklinacją magnetyczną (North Offset).
   Po naciśnięciu przycisku OK zapisane zostają opcje prezentacyjne dla danego projektu.

 

W celu uruchomienia renderowania, po wprowadzeniu potrzebnych ustawień, należy nacisnąć przycisk Start Rendering w oknie głównym Render.

 

 

 

Synonimy: render