biuro@zwcad.pl

load

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
load

(load nazwaPliku [flaga])

Wczytuje plik LISP.

Żeby wykonać kod zapisany w pliku LISP, musi być on załadowany do przestrzeni ZWCADa. Funkcja musi być zamknięta w nawiasach, w przeciwnym przypadku, ZWCAD spróbuje wczytać tekst lub plik shape (shp)
Argument nazwaPliku to ścieżka pliku LSP do załadowania. Jeśli pełna ścieżka nie zostanie określona ( tylko sama nazwa , lub nazwa pliku bez rozszerzenia ) ZWCAD przeszuka ścieżki określone w konfiguracji.

Jeśli plik zostanie znaleziony i załadowany, ostatnie wyrażenie programu zostanie zwrócone w pasku poleceń.Jeśli plik nie zostanie znaleziony, program wyświetla komunikat błędu określający że ładowanie pliku nie powiodło się.

możesz chcieć wyświetlić inny komunikat, w takim przypadku podaj tekst komunikatu w opcjinalnym parametrze: flaga
przykład:
(load "nieistniejącyplik.lsp" "nie znaleziono")