LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
defun

 Tworzy nową funkcję, którą można używać w innych operacjach.

dictadd

(dictadd ename symbol newobj)

Dodaje obiekt niegraficzny (newobj) do słownika (ename) .

 

dictnext

(dictnext ename [rewind])

Wyszukuje elementu w słowniku.

Funcja dictnext przeszukuje słownik (ename) w poszukiwaniu kolejnego elementu. Jeśli parametr rewind jest ustawiony i nie nil, słownik jest przeszukiwany "od czątku" - pierwszy element słownika jest zwracany.

dictremove

(dictremove ename symbol)

Usuwa element ze słownika.

(setq  new_name  (entmakes  dict) )
(setq  nmdict  (namedobjdict ))
(setq  newdict  (dictadd nmdict "NEW_DICTIONARY" new_name ))
(setq datalist  (append  (list  '(0 . "XRECORD") '(100 . "AcDbXrecord"))  '((1 . "new_data")  (10 1. 2. 3.)  (70 . 33))))

(setq new_name  (entmakex datalist))
(dictadd newdict "NEW_DATA_RECORD" new_name)

(dictremove nmdict "NEW_DICTIONARY")

 

 

distance

zwraca odległość pomiędzy dwoma punktami

 

distof

(distof string [tryb] )

Funkcja zamienia tekst na liczbę rzeczywistą.