entmake

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
entmake

(entmake definicja)

Tworzy element o zdefiniowanych parametrach.

(entmake definicja)

"definicja" to lista par gdzie pierwszy  element to kod DXF parametru, drugi to wartość.

Jeśli lista jest poprawna, funkcja utworzy element i zwróci listę przekazaną jej jako parametr
Jeśli lista jest niepoprawna funkcja zwróci nil i nie utworzy elementu

Nie ma konieczności tworzenia listy definicji z wszystkimi właściwościami (kolor, typ linii, warstwa) , te które nie zostaną podane, będą przyjęde domyslnie

np:

Linia
(entmake  '((0 . "LINE") (62 . 3) (10 4.0 4.0 0.0) (11 1.0 1.0 0.0)))
Gdzie:
(62 . 3): 62 - kolor
(10 4.00000 4.00000 0.000000 ) początek w punkcie  4,4
(11 1.00000 1.00000 0.000000)) koniec w punkcie 1,1

Blok:
(entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 "Nazwa") (cons 10 10.0 20.0 0.0) (cons 41 2 ) (cons 42 3 ) (cons 43 1 ) (cons 50 0) '(66 . 0) ))
gdzie:
(cons 2 "Nazwa")  nazwa bloku
(cons 10 10.0 20.0 0.0)  punkt wstawienia
(cons 41 2 ) skala X
(cons 42 3 ) skala Y
(cons 43 1 ) skala Z
(cons 50 0) obrót
(cons 66 1) )) 1 jest potrzebne jeśli blok będzie miał atrybuty