cons

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
cons

cons
Funkcja łączy pojedyncze elementy w listę asocjacyjną.

Funkcja pozwala tworzyć tablice asocjacyjne, czyli łączące klucze z wartościami. Przykładem takiej tablicy może być definicja elementu zapisana jako pary kodów DXF, gdzie każdemu kodowi odpowiada przypisana mu wartość

(setq lista (list (cons 'klucz "wartosc")))

Odwołanie do takiego elementu można wykonać przez funkcję assoc
(assoc 'klucz lista)

Drugim argumentem listy może być dowolny element, np może to być wartość liczbowa, tekst, lista symbol.