setq

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
setq

Funkcja przypisuje wartość do symbolu.

(setq zmienna wartość [zmienna2 wartość2])

 

(setq x 16) przypisze wartość 16 do symbolu czyli zmiennej x
Możliwe jest przypisanie różnych wartości dla różnych zmiennych w jednym użyciu fonkcji setq
np:
(setq a 10 b (list "a" "b" "c"))
Poprawność przypisania możemy sprawdzić wyświetlając w programie ZWCAD wartości poszczególnych zmiennych:
(print a)
Wyświetli:
10
(print b)
("a" "b" "c")