print

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
print

Wyświetla treść komunikatu w pasku poleceń lub zapisuje do pliku

(print "test")

 

funkcje print, princ, prin1 , prompt działaja bardzo podobnie, wszystkie wyświetlaja treść w pasku poleceń

- prin1, wyświetla komunikat w pasku poleceń lub zapisuje do treść do pliku. Parametrem wywołania funkcji może być tekst, lub np liczba. w tym przypadku nie ma koniczności konwersji liczby na tekst. Można wywołać funkcję bez paramterów. wówczas funkcja zwróci pusy tekst "".
Znaki sterujące "\n, \t ... są traktowane "literalnie" czyli znak "\n" wyświetla się jako \n a nie jest traktowane jako przejście do nowej linii.

- print, działa tak samo jak prin1 ale komunikat wyświetlany jest zawsze w nowej linii, a na końcu dodawana jest spacja, 

- princ, Wyświetla treść w pasku poleceń lub zapisuje do pliku.
Znaki sterujące są wykonywane, a nie tylko wyświetlane

\\ Wyświetla znak ukośnika, jednokrotne użycie symbolu \ określa że następny znak ma być traktowany jako sterujący
\" Znak cudzysłowu. Sam znak " bez \ oznacza początek i koniec tekstu
\e Escape
\n Nowa linia
\t Tabulator

- prompt - wyświetla treść w pasku poleceń, ale nie pozwala na zapis do pliku.

 

 

Synonimy: prin1 princ prompt