LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
tblnext

(tblnext nazwatabeli [flaga])

Zwraca następny element z tabeli.

Funkcja działa jak iterator, czyli zwraca kolejne elementy z tabeli.

tblobjname

(tblobjname tablica nazwa)

Zwraca element o określonej nazwie z kolekcji bloków, stylów tekstu, warstw i innych .

tblsearch

Przeszukuje tablice w celu znalezienia określonego elementu. 

(tblsearch "block" "M8")

terpri

Wpisuje nową linię w pasku poleceń

textbox

(textbox element)

Zwraca wielkość napisu.

textpage

Włącza okno historii poleceń

 

textscr

Funkcja włącza okno historii poleceń

Jest to  funkcja odwrotna do graphscr.

Funkcja zwraca wartość nil

(textscr )

trace

(trace funkcja )

Wyświetla komunikat z nazwą funkcji i listą argumentów zawsze kiedy zostanie uruchomiona funkcja.

trans

(trans punkt ulkorginalny ukldocelowy flaga)

Funkcja przelicza współrzędne punktów pomiędzy różnymi układami współrzędnych

type

Funckja zwraca typ argumentu.