textbox

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
textbox

(textbox element)

Zwraca wielkość napisu.

Funckja zwraca współrzędne 3D prostokąta obejmującego tekst .

Element przekazywany do funkcji musi być tekstem w modelu, nie może to być tekst w wymiarowaniu, ani w bloku.

Zwraca

Przykład:
(setq txt (entlast))  ; Zwraca:  < ENTITY NAME: 248ae8f8 >
(setq txt1 (entget txt))

Zwraca:
((-1 . ) (0 . "TEXT") (5 . "306") (102 . "{ACAD_REACTORS") (102 . "}") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 463.352 295.628 0.0) (40 . 5.27659) (1 . "abc") (50 . 1.5708) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))

(textbox txt1)

((0.266349 -0.0863835 0.0) (11.8165 5.27659 0.0))

Wygląda to na błędne działanie. punt wstawienia tekstu (10 463.352 295.628 0.0) . więc spodziewałem się że to będzie prawy dolny narożnik.  a współrzędne wyznaczone były gdzieś w okolicy początku układu współrzędnych. Spowodowane jest to tym, że zwracana wartość jest tak jakby punkt był zaczepiony w początku układu współrzędnych i bez obrotu. Więc by otrzymać rzeczywisty prostokąt obejmujący należy transformować współrzędne przez punkt wstawienia i obrót.

comments powered by Disqus