LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
if

Instrukcja warunkowa
(if test wyrazenie1 [wyrazenie2])
test - jeśli warunek zostanie spełniony, instrukcja zwraca wartość wyrazenie1, w przeciwyny, wypadku zwraca wartosc wyrazenie2.

initget

(initget [bits] [string])

Funkcja pozwala na ograniczenie spontaniczności Użytkownika w podawaniu wartości o jakie zostanie poproszony.

inters

Znajduje punkt przecięcia linii lub odcinków.

(inters L1SP L1EP L2SP L2EP [przedłuż])

itoa

Zamienia liczbę całkowitą na tekst