LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
wcmatch

Wyszukuje dopasowania  wyrażeń regularnych.

(wcmatch "tekst" "wzór")

while

(while warunek wyrażenia ... )
funkcja wykonuje wyrażenie tak długo jak warunek jest spełniony

write-char

(write-char znak identyfikatorPliku )

Zapisuje znak do pliku.

write-line

(write-line LiniaTekstu UchwytPliku )

Zapisuje tekst do pliku.