wcmatch

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
wcmatch

Wyszukuje dopasowania  wyrażeń regularnych.

(wcmatch "tekst" "wzór")

Jeśli wzór zostanie odnalezione, funkcja zwraca wartość t  (true) jeśli wyrażenie nie występuje w podanym ciągu znaków, funkcja zwraca nil

Wielkość znaków jest uwzględniana.

Znaki uniwersale jakie można użyć to:

* zastępuje dowolne inne znaki
~ tylda negacja sprawdza czy podany wzór NIE został odnaleziony w tekście.
? zastępuje jeden dowolny znak. jeśli chcemy wyszukać wzór oparky na kilku znakach np trzech, musimy użyć trzech znaków ?
# zastępuje pojedynczą liczbę.
@@ zastępuje pojedynczy znak ale nie liczbę
. zastępuje pojedynczy nie alfanumeryczny znak np spację
[] pozwala wyszukać jednego ze znaków zawartych wewnątrz nawiasu
[~] true tylko jeśli tekst zawieta znaki inne niż te zawarte wewnątrz nawiasu
, opcja "lub"
' kolejny znak nie będzie interpretowany.

przykłady:
(wcmatch "b" "[a-c]")  zwraca t
(wcmatch "b" "?")  zwraca t
(wcmatch "abc" "~w")  zwraca t

comments powered by Disqus