LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
gcd

(gcd liczba1 liczba2 )

Wylicza największy wspólny mianownik

getangle

(getangle [punkt] [wskazówka])

Prosi użytkownika o wskazanie kąta.

getcfg

odczytuje wartość zapisaną przez funkcję  setcfg

getcname

Tłumaczy nazwę funkcji pomiędzy nazwą orginalną - angielską z "_" a nazwą w uruchomionej wersji językowej.

getcorner

(getcorner punkt [podpowiedź])

Pyta Użytkownika o wskazanie narożnika po przekątnej prostokąta.

getdist

Prosi o podanie odległości

getenv

Zwraca wartość zmiennej środowiskowej.

 

getfiled

(getfiled tytuł nazwapliku rozszeżenie flagi)


Wyświetla okno, w którym Użytkownik wskazuje plik.

getint

Prosi Użytkownika o podanie liczby całkowitej

getkword

(getkword [podpowiedź])

Pyta Użytkownika o wybranie słowa kluczowego.

 

getorient

(getorient [pt] [prompt])

Prosi Użytkownika o podanie kąta.

getpoint

(getpoint pt komunikat)

Prosi użytkownika o wskazanie punktu w aktywnej przestrzeni i zwraca wskazane współrzędne

getreal

 

(getreal komunikat)
Prosi Użytkownika o podanie liczby rzeczywistej

 

 

getstring

(getstring [flaga] [podpowiedź])

Funkcja prosi o wpisanie tekstu.

 

getvar

(getvar "zmienna" )

funkcja pozwala sprawdzić stan zmiennych systemowych

graphscr

(graphscr)

Aktywuje ekran graficzny ZWCADa
Wyłącza  pasek poleceń jeśli jest otwarty w dodatkowym oknie (F2).

grclear

(grclear) czysci widok z elementów tymczasowy narysowanych funkcją  grdraw

grdraw

(grdraw pt1 p2 color [podświetlanie])

Rysuje tymczasową linię w przestrzeni aktywnej rzutni

pt1 p2 - współrzędne 2D lub 3D reprezentujące końce linii w aktywnym układzie współrzędnych.

color to liczba - indeks koloru  więc nie mogą tu być użyte kolory z innych przestrzeni, RBG, Palet kolorów.
-1 oznacza kolor przeciwny do koloru przestrzeni tła (modelu)

podświetlanie - parametr opcjonalny pozwalanący narysować linię analogicznie jak linie zaznaczonego elementu - przerywane

grread

(grread [flag] [opcje [cursor]])

Odczytuje dane z urządzeń wskazujących.

grtext

(grtext [flag text])

Wpisuje tekst w pasku statusu.