getstring

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
getstring

(getstring [flaga] [podpowiedź])

Funkcja prosi o wpisanie tekstu.

 

Funkcja powoduje że wykonywany program zatrzymuje się i czeka na wpisanie tekstu przez Użytkownika.

getstring zwraca tekst wpisany przez Użytkownika max  2048 znaków

Jeśli flaga jest wartocią inną niż nil - w tekście można używać spacji . Jeśli wartość jest nil. użycie spacji będzie potraktowane jako koniec wpisywanego tekstu.
W każdym przypadku [Enter]kończy wpisywanie tekstu.

Przykład:
(getstring t "Podaj nazwę części:" )
Podaj nazwę części: ; wpisujemy np obudowa MS
"obudowa MS" ; program zwraca podaną wartość

Jeśli chcesz, żeby Użytkownik podał tylko jedną z kilku dostępnych wartości - użyj raczej getkword.

Przykład:

(defun String:Get (komunikat defVal / Wynik tekst
    *error* ) (defun *error* ( msg / )
        (if (not (null msg ) ) (progn (princ "\nString:Get:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n") ) )
    )

   (if defVal (if (not(= defVal "")) (setq komunikat (strcat komunikat "<" defVal ">:" ) )) )
   (setq tekst(vl-catch-all-apply 'getstring (list komunikat )))
   (if (vl-catch-all-error-p tekst)
      (progn
            (prompt (vl-catch-all-error-message tekst))
            (setq Wynik nil )
      )
      (progn
           (if (null tekst)
               (setq Wynik defVal )
               (if (= tekst "")
                      (setq Wynik defVal )
                      (if (= tekst ".")
                             (setq Wynik "")
                             (setq Wynik tekst)
                      )
               )
           )
       )
   )
  Wynik
)