getkword

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
getkword

(getkword [podpowiedź])

Pyta Użytkownika o wybranie słowa kluczowego.

 

Funkcja prosi o wybranie jednej z dostępnych opcji. Opcje należy ustawić w funkcji initget

(initget 2 "Tak Nie")  ; - tekst oddzielany spacjami to lista dostępnych wartości. 
(getkword "Czy nadpisać plik[Tak/Nie]:")
Czy nadpisać plik[Tak/Nie]:r ; dla próby wpisujemy nieprawidłową wartość
Invalid keyword. ; program blokuje podanej wartości, jeśłi nie jest jedną z dostępnych
Czy nadpisać plik[Tak/Nie]:t ; ponowienie próby tym razem wybieramy słowo kluczowe - jedno z dostępnych
"Tak" ; proszę zwrócić uwagę że podajemy tylko "t" a program zwraca odpowiednią opcję z listy czyli pełne słowo "Tak"
Jeśli Użytkownik naciśnie [ENTER] nie podając żadnej wartości program zwróci nil - można to zmienić podająć jako argument funkcji initget [bits] = 1
Jeśli Użytkownik naciśnie [ESC] program rzuci wyjątek. Należy pamiętać, żeby przechwycić taką sytuację funkcją *error* lub vl-catch-all-apply