LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
polar

Funkcja oblicza współrzędne punktu na podstawie odległości i kąta względem punktu bazowego
(polar punkt kąt odległość)

punkt bazowy to lista współrzędnych
kąt wyrażony w radianach
kąt odmierzany jest wzdlędem osi X globalnego układu współrzędnych

print

Wyświetla treść komunikatu w pasku poleceń lub zapisuje do pliku

(print "test")

Synonimy - prin1 princ prompt
progn

Jeśli więcej niż jedno wyrażenie ma być wykonane w instrukcji warunkowej, można je zgrupować właśnie przy pomocy progn. ZWCAD wówczas imterpretuje wiele poleceń jak jedno i zwraca wartość ostatniego

Synonimy - zgrupowanie wyrażeń
prompt

(prompt tekst)

Wyświetla tekst w pasku poleceń.