LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
mapcar

Wykonuje określoną funkcję na wszystkich elementach listy

max

(max liczba1 liczba2 ... ) zwraca liczbę która jest największa spośród parametrów jej wywołania

mem

Wyświetla status pamięci przestrzeni LISP.

member

Wyszukuje wystąpienie elementu w liście

menucmd

(menucmd tekst)

Wykonuje polecenie z menu.

menugroup

(menugroup nazwa)

Sprawdza czy grupa menu jest załadowana.

min

(min liczba1 liczba2 ... ) zwraca liczbę która jest najmniejsza spośród parametrów jej wywołania

minusp

Stwierdza czy liczba podana jako argument funkcji jest liczbą ujemną

Funkcja zwraca T jeśli liczba jest ujemna, lub nil jeśli liczba jest dodatnia.
Funkcja działa zarówno na liczbach całkowitych jak i rzeczywistych

np.:
(minusp -6.2)   zwraca  T
(minusp 4 )   zwraca  nil