mapcar

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
mapcar

Wykonuje określoną funkcję na wszystkich elementach listy

(setq px (getpoint ))
; np: px = (356229.0 -246115.0 0.0)

(mapcar 'rtos px)
; zwróci ("356228.6425" "-246115.0822" "0")

 

taka postać pozwala na wykonywanie funkcji mających tylko jeden argument. Kolejne elementy są przekazywane jako argument funkcji podanej w pierwszym argumencie. Jeśli chcemy wywoływać funkcję z większą liczbą argumentów, możemy wspomóc się funkcją lambda np tak:
(setq d (mapcar (quote (lambda (x) (rtos x 2 2 ) )) px) )