getpoint

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
getpoint

(getpoint pt komunikat)

Prosi użytkownika o wskazanie punktu w aktywnej przestrzeni i zwraca wskazane współrzędne

np:
W pasku poleceń wpisujemy: (getpoint "Wskaż punkt")
ZWCAD wyświetli treść:
Wskaż punkt
Kursor zmini się na krzyżyk proszący o wskazanie punktu. Wszystkie ustawienia ZWCADa, np punkty charakterystyczne będą działały w tym trybie
- Jeśli Użytkownik wskaże punkt zwrócone zostaną współrzędne wskazanego punktu np:
(14.0512 205.005 0.0)
- Jeśli Użytkownik wciśnie enter lub spację zamiast wskazać puntk funkcja wróci nil
- Jeśli Użytkownik anuluje funkcję przez przycisk ESC funkcja zwróci obiekt błędu, ktory należy przechwycić (vl-catch-all-apply)

Jeśli funkcja getpoint zostanie wywołana z dwoma parametrami, gdzie pierwszy będzie listą współrzędnych, na ekranie zostanie wyświetlona linia łącząca punkt podany jako parametr, z aktualną pozycją wskaźnika myszy.

(setq p1 (getpoint "Wskaż pierwszy punkt"))
(setq p2 (getpoint P1 "Wskaż drugi punkt"))