LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
boole

(boole funkcja argument1 argument2 ...)

Stosuje logikę boolowską na przekazanych argumentach

funkcja - określa jaką operację wykonać na argumentach

funkcja operacja rezultat
 1  AND  wartość obu argumentów jest 1
 6  XOR  tylko jeden argument jest 1
 7  OR  jeden lub oba argumenty są 1
 8  NOR  Oba argumenty są 0

argumenty mają być typu integer

np:

(setq OSMODE ( getvar "OSMODE" ) ) ; OSMODE = 3 = 1(END) + 2(MID)
( boole 1 OSMODE 2 )
2 = osnap mid jest włączony
0 = osnap mid jest wyłączony

boundp

Zprawdza czy do zmiennej przypisana jest wartość