getvar

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
getvar

(getvar "zmienna" )

funkcja pozwala sprawdzić stan zmiennych systemowych

jako parametr wywołania funkcji podajemy nazwę zmiennej systemowej ujętej w w cudzysłowie, lub poprzedzoną apostrofem.

np
(getvar "OSMODE") zwraca 0 jeśli osnap wyłączone
(getvar 'CLAYER ) zwraca nazwę aktywnej warstwy

comments powered by Disqus