osnap

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
osnap

(osnap punkt tryb)

Dociąga punkt do najbliższego punktu charakterystycznego

Jeśli w pobliżu punkt przekazanego jako parametr jest punkt charakterystyczny spełniający kryteria trybu, zwracany jest najbliższy punkt charakterystyczny. W przeciwnym razie zwracana jest wartość nil.

dostępne tryby:

tryb znaczenie
"_nea" Najbliższy
"_end" Koniec
 "_mid" Środek
 "_cen" Centrum
 "_per" Prostopadły
"_tan" Styczny
"_qua" Kwadrant
"_ins" Wstawienie
"_po" Punkt
"_int" Przecięcie 3d
"_pla" Przecięcie 2d
"_vis" Pozorne przecięcie
"_off" Równoległy

Przykład

Jeśli mamy linię o końcach w punktach (5,5) i (11,11)

(osnap '(5 5) "mid") zwraca (8.0000 8.0000 0.0000 )