LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
car

zwraca określony element listy 

Synonimy - cdr cadr caar cdar cadar cadadr cddr caar
chr

chr zamienia kod ascii na literę

close

Zamyka otwarty plik 

command

Pozwala uruchomić wbudowane funkcje ZWCADa w kodzie LISP

cond

(cond (warunek1 działanie1 ) (warunek2 działanie2 ) ...)

Program może wykonywać różne operacje w zależniści które z warunków zostaną spełnione.

 

Synonimy - switch
cons

cons
Funkcja łączy pojedyncze elementy w listę asocjacyjną.

cos

funkcja oblicza cosinus kąta podanego w radianach

cvunit

(cvunit wartosc jPoczatkowa jDocelowa)
Zamienia wartość liczbową pomiędzy różnymi jednostkami