biuro@zwcad.pl

close

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
close

Zamyka otwarty plik 

(setq IDPliku (open "C:\\Test.lsp" "r")  )
(read-char IDPliku)  ; odczytuje pierwszą literę w pliku
(close IDPliku)