biuro@zwcad.pl

open

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
open

(open ścieżka tryb)

Otwiera plik 

Parametry:

  • ścieżka - pełna ścieżka dostępu do pliku
  • tryb: jedna z opcji
    • "r" - otwiera plik do odczytu
    • "w" - otwiera plik do zapisu
    • "a" - otwiera plik do dopisywania

Funkcja zwraca uchwyt do pliku.

Funkcja pozwala na operacje na plikach, odczyt pliku zapis, czy modyfkację. 

w trybie otwarcia "r" plik musi istnieć na dysku. Jeśli plik nie istnieje funkcja zwróci nil
w trybie otwarcia "w" treść pliku zostanie nadpisana dane istniejące w pliku zostaną utracone. Jeśli plik nie istnieje zostanie utworzony.
w trybie otwarcia "a" dane zostaną dopisane do istniejącego pliku , jeśli plik nie istnieje zostanie utworzony.

Uchwyt pliku zwrócony przez funkcję musi być przechowywany w zmiennej. Będzie on przekazywany do funkcji odczytującej , zapisującej i zamykającej plik.

Pliki odczytywane są tylko w trybie tekstowym, nie ma możliwości otwarcia plików w trybie binarnym.

Przykład:

 

(defun C:PrintFile ( / )
  (setq IDPliku (open "C:\\Test.lsp" "r") )
  (setq linia(read-line IDPliku))
  (while linia
     (progn
       (setq tresc (append tresc (list linia)))
       (setq linia (read-line IDPliku))
       // (print linia)
     )
   )
  (close IDPliku)
)