LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
entdel

(entdel entityname)

Usuwa element z rysunku.

entget

Odczytuje dane DXF z obiektu typu entity

entlast

Zwraca ostatni obiekt utworzony w rysunku.

entmake

(entmake definicja)

Tworzy element o zdefiniowanych parametrach.

entmakex

Entmakex działa podobnie jak entmake. czyli pozwala na tworzenie obiektów ( graficznych i niegraficznych )

 

entmod

Modyfikuje element rysunku.

entnext

(entnext [entity-name])

entnext pobiera element z rysunku.

entsel

(entsel "Wskaż obiekt")
Prosi użytkownika o wskazanie elementu.

eq

sprawdza czy zmienne reprezentują ten sam element.

 

equal

(equal a b [x] )

sprawdza czy zmienne wskazują porównywane elementy są takie same
opcjonalnie można w przypadku liczb podać dokładność porównania

eval

wykonuje wyrażenie

exit

Kończy działanie programu LISP.

exp

Wylicza wykładnik naturalny

expt

Podnosi liczbę do potęgi