eq

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
eq

sprawdza czy zmienne reprezentują ten sam element.

 

Nie wystarczy że będzie to np lista o tych samych wartościach. Aby funkcja zwracała T, zmienne muszą wskazywać na tą samą listę
np:
(setq l1 (list 1 2 3 ))
(setq l2 (list 1 2 3 ))
(setq l3 l1)
(eq l1 l2) zwróci false.
ale już
(eq l1 l3) zwróci true