LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
xdroom

(xdroom entity)

Zwraca informację o ilości przestrzeni na dane XData dla okreśłonego elementu.

xdsize

(xdsize lista)

Sprawdza ile pamięci zajmuje lista danych XData.