LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
zerop

(zerop liczba)

Sprawdza czy liczba ma wartość 0.

 

xdsize

(xdsize lista)

Sprawdza ile pamięci zajmuje lista danych XData.

xdroom

(xdroom entity)

Zwraca informację o ilości przestrzeni na dane XData dla okreśłonego elementu.

write-line

(write-line LiniaTekstu UchwytPliku )

Zapisuje tekst do pliku.

write-char

(write-char znak identyfikatorPliku )

Zapisuje znak do pliku.

while

(while warunek wyrażenia ... )
funkcja wykonuje wyrażenie tak długo jak warunek jest spełniony

wcmatch

Wyszukuje dopasowania  wyrażeń regularnych.

(wcmatch "tekst" "wzór")

vports

(vports)

Zwraca informacje o rzutni.

vlr-xref-reactor

( vlr-xref-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych z odnośnikami zewnętrznymi (XREF).

vlr-window-reactor

( vlr-window-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych z przesuwaniem lub zmianą rozmiaru okna ZWCADa.

vlr-wblock-reactor

( vlr-wblock-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych z eksportowaniem elementów.

vlr-undo-reactor

( vlr-undo-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych z wykonaniem polecenia Cofnij.

vlr-types

(vlr-types)

Wyświetla wszysktkie typy reaktorów.

 

vlr-type

(vlr-type rctobj)

Zwraca typ reaktora.

vlr-toolbar-reactor

vlr-toolbar-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zmianie rozmiaru ikon na pasku narzędzi.

vlr-sysvar-reactor

( vlr-sysvar-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych ze zmianami zmiennych systemowych.

vlr-set-notification

(vlr-set-notification reaktor 'zasięg)

Określa zasięg w jakim bedzie działał reaktor.

 

vlr-remove-all
( vlr-remove-all typReaktora)
Wyłącza wszsytkie reaktory określonego typu

 
 
vlr-remove

(vlr-remove reaktor)

Blokuje wykonywanie okeślonego reaktora.

vlr-reactors

(vlr-reactors [typreaktora...])

Zwraca listę reaktorów określonego typu.