vlr-undo-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-undo-reactor

( vlr-undo-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych z wykonaniem polecenia Cofnij.

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :vlr-undoSubcommandAuto - została wykonana opcja Auto polecenia Cofnij.
   • :vlr-undoSubcommandControl - została wykonana opcja Control polecenia Cofnij.
   • :vlr-undoSubcommandBegin - zostanie wykonana opcja Begin lub group polecenia cofnij . Znaczniki BEGIN i GROUP dotyczą seri poleceń które mogą być cofnięte jako całość.
   • :vlr-undoSubcommandEnd - została wykonana opcja End polecenia Cofnij. Znacznik END dotyczy seri poleceń które mogą być cofnięte jako całość.
   • :vlr-undoSubcommandMark - zostanie wykonana opcja Mark polecenia Cofnij. Opcja Mark określa miejce do którego zostaną cofnięte polecenia.
   • :vlr-undoSubcommandBack - zostanie wykonana opcja Begin polecenia Cofnij. Polecenie Undo cofa wszystkie polecenia do znacznika Mark, lub do początku pracy, jeśli opcja Mark nie została użyta
   • :vlr-undoSubcommandNumber - Zostanie wykonana operacja Cofnij dla określonej ilości elementów.
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:
   OpocjaParametry
   :vlr-undoSubcommandAuto

   Liczba oreślająca ilość aktywności.

   Sybol określający stan trybu Auto. Wartość jest T jeśli tryb Auto jest włączony, nil jeśli tryb Auto jest wyłączony

   :vlr-undoSubcommandControl

   Liczba oreślająca ilość aktywności.

   Liczba określająca Wybranie opcji Control.

    - 0 - Wybrano NONE
    - 1 - Wybrano ONE
    - 2 - Wybrano ALL

   :vlr-undoSubcommandBegin

   :vlr-undoSubcommandEnd

   :vlr-undoSubcommandMark

   :vlr-undoSubcommandBack

    Liczba:

   0 - jeśli wywołanie występuje przed operacją

   :vlr-undoSubcommandNumber

   Liczba określająca aktywność
   0 - jeśli wywołanie występuje przed wykonaniem operacji

   Liczba określająca ilość kroków do cofnięcia.

 

comments powered by Disqus