LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
namedobjdict

Zwraca obiekt (w postaci entity name) nadrzędny względem obiektów niegraficzych w rysunku.

nentsel

( nentsel [prompt] )

Podobnie jak entsel prosi o wskazanie elementu, ale o odróżnieniu od entsel:
- zwraca zaznaczony element, nawet jeśli jest częścią bloku (entsel zwraca cały blok)
- zwraca informacje o geometrii objektu (punkt wstawienia, aktualna macierz transformacji. )

opcjonalny paramert [prompt] pozwala określić komunikat, jaki ma się wyświetlić w pasku poleceń.

nentselp

(nentselp [podpowiedź] [punkt])

Wybiera element z rysunku
 - przez użytkownika , lub
 - automatycznie na podstawie punktu

not

(not zmienna)

Sprawdza, czy wartość zmiennej jest nil

nth

 

Pobiera z listy element o określej pozycji

 

null

Sprawdza czy zmienna ma wartość nil

numberp

 

sprawdza czy parametr przekazany do funkcji jest liczbą