nth

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
nth

 

Pobiera z listy element o określej pozycji

 

 

Przykład:

(setq lst (list 1 "as" 3 (cons 'sx 123)))

(nth 0 lst ) zwraca: 1
(nth 1 lst ) zwraca: "as"
(nth 3 lst ) zwraca: (sx . 123)
(nth 5 lst ) zwraca: nil

zobacz też :
car cdr caar list