list

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
list

Funkcja tworzy dowolną listę.

 

Listy są jednym z najbardziej podstawowych elementów języka LISP.
Można nawet powiedzieć, że wszystko w LISP jest listą, listą jest nie tylko zmienna agregująca różne wartości, ale nawet wywołanie poszczególnych funkcji.
Ilość parametrów funkcji list jest dowolna. LISP nie rozróżnia typów danych , więc nie ma też ograniczeń tego typu, że wartości w liście muszą być tego samego typu.
Jedna lista może zawierać naprawdę różne wartości. np:
(setq a "A")
zwróci
"A"
natomiast:
(list s a 5 (list "1" (setq d 4) (entsel) ))
pozwoli użytkownikowi wybrać element (entsel) i zwróci wartość jak poniżej
(nil "A" 5 ("1" 4 (<Nazwa elementu: 7ed5f668> (595.663 477.069 0.0))))